Migrering till Open Universe

Som vi redan informerat om, justerar vi våra priser från september månad på grund av den prisförändring som sker för de kunder som flyttas till Open Universe plattform under september.

Under september kommer byte av hårdvara och tjänster att ske. En mer detaljerad tidsplan finns på Open Universe hemsida https://www.openuniverse.se/os...

Som nämns, har ni problem med er tjänst under den dagen då byte sker, efter klockan 16:00, starta om er CPE/tjänstefördelare, bredbandsrouter och eventuella TV-boxar.

Har ni ändå problem, kontaktar ni oss som vanligt. Ni kan också kontakta Open Universe migreringssupport.