Prishöjning

På grund av prishöjningar från kommunikationsoperatören IP-Only kommer vi vara tvungna att höja vårt pris i de områden där IP-Only är kommunikationsoperatör. Detta kommer gälla från 2023-04-01. Inom kort kommer vi lägga ut exakt hur prisjusteringen kommer se ut.