Prishöjning

IP Österåker har tidigare aviserat prisjustering på grund av byte av KO från X-Akt Kommunikation till Open Universe.


Vi justerar idag ned dessa priser med omedelbar verkan. Anledningen är ett missförstånd mellan Open Universe och IP Österåker. Vi blev uppmärksammade på detta under måndagen och åtgärdar nu detta samt ber om ursäkt för misstaget.

Nytt pris gäller med omedelbar verkan och kommer synas på nästkommande faktura i början av oktober. Denna faktura kommer innehålla den nya avgiften samt ett avdrag för det felaktiga pris ni debiterats nu i september. Alla som nybeställer tjänster kommer få det nya korrekta priset.

Observera att det fortfarande är prisskillnader mellan områden som tillhör Global Connect (f.d IP-Only) och Open Universe. Från 2024-02-01 kommer Open Universe verka som ensam KO i Österåker och då kommer vi justera våra priser utifrån det, dvs de kunder som idag hör till Global Connect kommer få ett lägre pris.

IP-Österåker ska inte vara prisledande, snarare tvärtom, och försöker hålla nere priserna. Notera gärna våra priser för premiumtjänster 500/500 samt 1000/1000 där vi försöker vara mycket prisvärda.

Du som fortfarande har ett giltigt 36-månadersavtal har det löptiden ut. Därefter kommer ditt abonnemang att börja debiteras i enlighet med nuvarande prislista och du kommer få en faktura från oss. Det står dig då fritt att fortsätta som kund, eller avsluta ditt abonnemang hos oss.

Med vänliga hälsningar

IP-Österåker