Prishöjning inom X-Akt Kommunikations nät

Österåkers Stadsnät har under våren genomfört en upphandling av ny kommunikationsoperatör. Utfallet blev att Open Universe vann upphandlingen och tillträder som ny operatör under hösten 2023. Det innebär att de av våra kunder som varit anslutna till X-Akt Kommunikations nät, under hösten blir flyttade till Open Universe nät.

Mer information om flytten kommer från Österåkers Stadsnät och Open Universe.

De ekonomiska villkoren ändras, vilket gör att vi är tvungna att justera priserna och nytt pris kommer gälla från 2023-09-01 för alla kunder. Under vår Privatsida kan du se gällande priser inom Open Universe område.

Du som berörs av denna ändring kommer få en separat information skickad till dig de närmaste dagarna.


För dig som har ett så kallat "öavtal" kommer det att löpa enligt avtal. Därefter gäller ordinarie priser och villkor. IP Österåker har ingen möjlighet att erbjuda en förlängning av dessa avtal.

Det nya priset kommer synas på fakturan som du får i början av september månad.