Prishöjning inom IP-Only/GlobalConnects nät

Som vi tidigare skrivit om så höjer kommunikationsoperatören IP-Only sina priser från april månad. Detta gäller för alla hastigheter utom 1Gbit/s som prissänks. Detta gör att vi måste justera våra priser i motsvarande grad. Vi har idag uppdaterat priserna på vår hemsida och du som kund kommer få det nya priset på din faktura för april månad. För de allra flesta kommer justeringen innebära en prishöjning från 395:-/mån till 436:-/mån för 100Mbit/s tjänsten.