Support

Vi har fortfarande betydligt högre tryck än normalt på vår support, efter den migrering till Open Universe som genomförts.

Många har frågor kring prishöjningar, abonnemang och driftproblem.

Vi beklagar detta och gör allt vi kan för att komma ikapp. Maila gärna till oss, vi betar av alla ärenden så fort som möjligt.


Notera även tidigare information rörande byte KO och prisjusteringar på vår hemsida.